ยูฟ่า100

ยูฟ่าarrest_คือ... ฟ่า นั้น ให้ โดย อัตโนมัติ และ ถ้า หาก มัน ไม่ สามารถ ทํางาน ได้ อย่าง ถูก ... ยู บาน เป็น เวลา นาน ๆ หรือ ใน ช วง กลางคืน ที่ อุณหภูมิ คอน ขาง ตํา มาก ถา ...